Regals DNF
REGALS D'EMPRESA EXCLUSIUS
Català
16 - DNF, SL-16
21 - DNF, SL-21
5 - DNF, SL-5
15 - DNF, SL-15
28 - REGALS DNF.CAT - 28
3 - DNF, SL-3
13 - DNF, SL-13
25 - DNF, SL-25
20 - DNF, SL-20
11 - DNF, SL-11
Realitzem peces úniques o en edicions
limitades exclusives
pel seu projecte.
Totes les obres estan numerades
i signades pel propi artista, amb una
presentació que inclou les característiques
de l’obra o edició i el currículum de l’autor.
Així es garanteix la limitació del tiratge
i l’exclusivitat de les peces.