Regals DNF
REGALS D'EMPRESA EXCLUSIUS
Català
3 - DNF, SL-3
7 - DNF, SL-7
13 - DNF, SL-13
25 - DNF, SL-25
27 - DNF, SL-27
8 - DNF, SL-8
10 - DNF, SL-10
21 - DNF, SL-21
16 - DNF, SL-16
5 - DNF, SL-5
Realitzem peces úniques o en edicions
limitades exclusives
pel seu projecte.
Totes les obres estan numerades
i signades pel propi artista, amb una
presentació que inclou les característiques
de l’obra o edició i el currículum de l’autor.
Així es garanteix la limitació del tiratge
i l’exclusivitat de les peces.