Regals DNF
REGALS D'EMPRESA EXCLUSIUS
Català
27 - DNF, SL-27
20 - DNF, SL-20
8 - DNF, SL-8
19 - DNF, SL-19
13 - DNF, SL-13
1 - DNF, SL-1
24 - DNF, SL-24
12 - DNF, SL-12
10 - DNF, SL-10
17 - DNF, SL-17
Realitzem peces úniques o en edicions
limitades exclusives
pel seu projecte.
Totes les obres estan numerades
i signades pel propi artista, amb una
presentació que inclou les característiques
de l’obra o edició i el currículum de l’autor.
Així es garanteix la limitació del tiratge
i l’exclusivitat de les peces.