Regals DNF
REGALS D'EMPRESA EXCLUSIUS
Català
23 - DNF, SL-23
27 - DNF, SL-27
1 - DNF, SL-1
18 - DNF, SL-18
3 - DNF, SL-3
6 - DNF, SL-6
5 - DNF, SL-5
15 - DNF, SL-15
2 - DNF, SL-2
17 - DNF, SL-17
Realitzem peces úniques o en edicions
limitades exclusives
pel seu projecte.
Totes les obres estan numerades
i signades pel propi artista, amb una
presentació que inclou les característiques
de l’obra o edició i el currículum de l’autor.
Així es garanteix la limitació del tiratge
i l’exclusivitat de les peces.