Regals DNF
REGALS D'EMPRESA EXCLUSIUS
Català
12 - DNF, SL-12
18 - DNF, SL-18
4 - DNF, SL-4
9 - DNF, SL-9
5 - DNF, SL-5
1 - DNF, SL-1
21 - DNF, SL-21
24 - DNF, SL-24
28 - REGALS DNF.CAT - 28
7 - DNF, SL-7
Realitzem peces úniques o en edicions
limitades exclusives
pel seu projecte.
Totes les obres estan numerades
i signades pel propi artista, amb una
presentació que inclou les característiques
de l’obra o edició i el currículum de l’autor.
Així es garanteix la limitació del tiratge
i l’exclusivitat de les peces.