Regals DNF
REGALS D'EMPRESA EXCLUSIUS
Català
16 - DNF, SL-16
11 - DNF, SL-11
6 - DNF, SL-6
23 - DNF, SL-23
12 - DNF, SL-12
10 - DNF, SL-10
28 - REGALS DNF.CAT - 28
4 - DNF, SL-4
22 - DNF, SL-22
7 - DNF, SL-7
Realitzem peces úniques o en edicions
limitades exclusives
pel seu projecte.
Totes les obres estan numerades
i signades pel propi artista, amb una
presentació que inclou les característiques
de l’obra o edició i el currículum de l’autor.
Així es garanteix la limitació del tiratge
i l’exclusivitat de les peces.