Regals DNF
REGALS D'EMPRESA EXCLUSIUS
Català
13 - DNF, SL-13
26 - DNF, SL-26
27 - DNF, SL-27
14 - DNF, SL-14
9 - DNF, SL-9
4 - DNF, SL-4
6 - DNF, SL-6
16 - DNF, SL-16
18 - DNF, SL-18
11 - DNF, SL-11
Realitzem peces úniques o en edicions
limitades exclusives
pel seu projecte.
Totes les obres estan numerades
i signades pel propi artista, amb una
presentació que inclou les característiques
de l’obra o edició i el currículum de l’autor.
Així es garanteix la limitació del tiratge
i l’exclusivitat de les peces.